International Trade Centre, Tajikistan

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Sector round tables

Leave a comment

Three roundtables on the issue of full processing from the raw material (local cotton) to the finished product (garment) within the country, were organized by the ITC local partner – the Union of the Private Sector Development of Tajikistan (UPSDT) in Bokhtar (04 March), Dushanbe (12 March 2020) and Khujand (09 April). All textile and clothing (T&C) stakeholders were brought together to discuss development issues of the T&C sector in the country.

Mr. Abdullo Muhammadiev, Head of the T&C Department of the UPSDT, introduced the participants to the current situation and business environment in the T&C sector. The Ministry of Industry and New Technologies representative informed the participants about existing state policies to increase the production of locally made school uniform thus decreasing dependence on imports. The Tajikstandart agency familiarized the roundtable participants with required standards of producing school uniforms.

The AKDN “Entrepreneurship and Development” Public Fund and the state-run “Entrepreneurship Support Fund under the Government of Tajikistan” presented their access to finance programs to the sector companies.

The above events have further improved the dialogue and collaboration between different sector players and also led to an increased stakeholders’ awareness on current challenges and opportunities in the sector.

DSC_0463DSC_0491

Баррасии рушди ояндаи соҳа

Ҳамкори МТБ – Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон (ИРБаХТ) дар шаҳрҳои Бохтар (4-уми март), Душанбе (12-уми март) ва Хуҷанд (9-уми апрел) се мизи гирд доир ба мавзӯъи коркарди пурраи пахта дар дохили кишвар то ба маҳсулоти тайёр баргузор намуд. Дар ин вохӯриҳо намояндагони ҷонибҳои манфиатдори соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ иштирок карданд.

Абдулло Муҳаммадиев, Сардори шӯъбаи нассоҷӣ ва дӯзандагии ИРБаХТ, иштирокдорони мизи гирдҳоро бо вазъи ҳозира ва фазои тиҷоратии соҳа дар ҷумҳурӣ шинос намуд. Намояндаи Вазорати саноат ва технологияҳои нав доир ба нақшаву барномаҳои давлатии афзоиши истеҳсоли либоси мактабӣ дар дохили кишвар ва коҳиши вобастагӣ аз содирот баромад кард. Намояндаи Агентии “Тоҷикстандарт” ба ҳозирин талаботи стандарт оид ба  ба истеҳсоли либоси мактабиро фаҳмонид.

Фонди ҷамъиятии “Соҳибкорӣ ва рушд”-и Шабакаи рушди Бунёди Оғохон ва Муассисаи давлатии Фонди дастгирии соҳибкорӣ назди Ҳукумати ҶТ барномаҳояшон доир ба дастрасӣ ба маблағгузориро ба ширкатҳои соҳа муаррифӣ намуданд.

Чорабиниҳои мазкур дар амиқтар гардидани муколама ва ҳамкорӣ миёни ҷонибҳои манфиатдори соҳа ва боло рафтани сатҳи огаҳии ҳамаи ҷонибҳо доир ба мушкилот ва имкониятҳои соҳа саҳм гузошт.

This slideshow requires JavaScript.

Круглые столы о ТиШ секторе

Круглые столы, где обсуждалась тема полной переработки хлопка до готовой продукции внутри страны, были организованы местным партнером МТЦ – Союзом развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ) в Бохтаре (4 марта), Душанбе (12 марта 2020 года) и в Худжанде (9 апреля 2020 года). Все заинтересованные стороны текстильной и швейной промышленности (ТиШ) приняли участие в обсуждении вопросов развития данной отрасли в стране.

Абдулло Мухаммадиев, начальник отдела ТиШ СРЧСТ, ознакомил участников с текущей ситуацией и бизнес-средой в данном секторе. Представитель Министерства промышленности и новых технологий сообщил о проводимой государственной политике по увеличению производства школьной формы местного производства с целью уменьшения зависимости от импорта. Агентство «Таджикстандарт» ознакомило участников круглого стола с необходимыми стандартами изготовления школьной формы.

Общественный фонд АКДН «Развитие и предпринимательство» и ГУ “Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве РТ” представили компаниям свои программы по доступу к финансам.

Вышеуказанные мероприятия еще более улучшили диалог и сотрудничество между различными участниками сектора, а также привели к повышению осведомленности заинтересованных сторон о текущих проблемах и возможностях сектора.

DSC_0558DSC_0580

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s